Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s poslancem Kaňkovským

Místo:Praha
Datum:18. prosince 2019
Přítomni:MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS
Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně
Body jednání:– zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
– zákon o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.