Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s poslancem Ventrubou

Místo:Praha
Datum:28. listopadu 2019
Přítomni:MUDr. Jiří Ventruba, CSc., člen Výboru pro zdravotnictví PSP ČR   Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio
Body jednání:– zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním – možnosti úprav zákona o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.