Pozměňovací návrhy k novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mířené k tématu očkování

Číslo

Předkladatel

Obsah

 Jak by hlasovalo ROZALIO

Stanovisko Výboru pro zdravotnictví

4065

Petr Třešňák

Z podmínek na účast dětí na ŠVP a zotavovacích akcí vypouští podmínku řádného očkování a dále vypouští povinnost uvádět do zdravotního posudku informace o očkování.

 ANO – lépe v PN 4072

Nedoporučeno

4072

Jan Farský

Z podmínek na účast dětí na ŠVP a zotavovacích akcí vypouští podmínku řádného očkování, avšak ponechává informaci o očkování ve zdravotním posudku.

ANO – ideální řešení; informace v posudku mohou být pro pořadatele akce potřebná

Nedoporučeno

4118

Andrea Brzobohatá

Přidává v zákoně o veřejném zdravotním pojištění do hrazených služeb očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobených meningokokem typu B do jednoho roku věku, a způsobených meningokokem typu A, C, W a Y do dvou let věku.

ZDRŹUJEME SE – týká se zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zavádí hrazené očkování proti meningokokům, které je doporučené a dobrovolné.

Doporučeno

4140

Vlastimil Válek

Umožňuje do předškolních zařízení, na školy v přírodě a zotavovací akce přijímat děti i s dočasnou kontraindikací k očkování.

ANO

Doporučeno

4141

Vlastimil Válek

Umožňuje do předškolních zařízení přijmout dítě, které není očkováno proti hepatitidě typu B.

ANO

Doporučeno

4165

Petr Třešňák

Z podmínek na účast dětí na ŠVP vypouští podmínku řádného očkování. Tato podmínka zůstává pro zotavovací akce.

ANO - pouze v případě, že se nepodpoří zrušení podmínky očkovat i na zotavovací akce, tedy PN 4072

Doporučeno

4166

Petr Třešňák

Umožňuje přijímat děti bez ohledu na očkování do dětských skupin a soukromých zařízení.

ANO – přijatelné kompromisní řešení, kdy zařízení zřizovaná státem budou podmínkou očkování regulovaná, a ta soukromá, zřizovaná jednotlivci nebo spolky, si podmínky budou nastavovat sama

Nedoporučeno

 Přesné znění pozměňovacích návrhů ZDE

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.