C-19 a očkování dětí COVID-19

Deklarace a petice požadující svobody v souvislosti s covid-19

 • Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru – ROZALIO
  …Vyzýváme zákonodárce, vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby:
  – při přijímání opatření proti šíření koronaviru bylo plně respektováno právo každého jednotlivce na svobodný a informovaný souhlas s očkováním;
  – očkování proti koronaviru nebylo zaváděno jako povinné;
  – tímto očkováním nebyly podmiňovány žádné běžné aktivity, jako je vzdělávání, práce a podnikání, cestování a využívání veřejně nabízených služeb.
 • Petice proti povinnému očkování – Chcípl PES
  My, občané České republiky žádáme, aby vláda a Parlament ČR dodržovaly Ústavu ČR a ani ve jménu tzv. vyššího blaha ji nikdy neporušovaly! Každý občan má právo se rozhodnout, zda se nechá očkovat či nenechá očkovat proti Covid19! Nejsme proti dobrovolnému očkování, jsme pouze proti povinnému očkování, které se zde snaží zavést vláda! Místo relevantních informací odborníků, na základě kterých by se mohli občané rozhodnout, nás vláda nutí do očkování pomocí korupčních a vyděračských nástrojů!
 • Deklarace lékařů k nátlaku na očkování
  Nesouhlasíme s doporučením představenstva ČLK ohledně povinné celoplošné vakcinace, ale i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto respekt těm lékařům v představenstvu ČLK, kteří se v této věci zdrželi hlasování. Vyjadřujeme jasný nesouhlas s očkováním dětí pro převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a stanovisek ČLK se distancujeme!
 • Deklarace sester k nátlaku na očkování
  Nesouhlasíme s rozdělováním lidí na občany první a druhé kategorie. Naším záměrem je společnost nikoliv rozdělovat, nýbrž stmelovat a překlenout existující propasti. Snižovat polarizaci a napětí panující ve společnosti. Zahájit slušný dialog, komunikaci na odborné úrovni s mnohostrannou dohodou. Zamezit odchodu, už tak chybějícího zdravotního personálu. Eliminovat strach ze ztráty zaměstnání, pro svůj postoj k očkování…
 • Deklarace studentů za rovné podmínky na školách a univerzitách
  Opatření některých škol a univerzit mají negativní dopad nejen na psychiku některých studentů, ale významně ovlivňují i jejich sociální soužití. Chceme důrazně upozornit na to, že zdraví není pouze fyzická pohoda, ale i pohoda psychická a sociální. Fyzická a psychická stránka zdraví jsou silně provázány, a pokud jsou studenti opakovaně vystavování nátlaku, stresu a dehonestaci, jistě se to projeví i na jejich celkovém zdravotním stavu.
  Jsme si vědomi toho, že stejně smýšlejících studentů, a nejen studentů, je mnoho. Ať už jste tedy očkovaní nebo neočkovaní, tento „režim“ se vám také nelíbí a chcete se vrátit do normálu, tzn. do škol bez podmínek – bez roušek/respirátorů, testů, nátlaku na očkování a rozdělování na ty správné a ty špatné, podpořte prosím tuto deklaraci svým podpisem a šiřte ji i dál mezi své nejbližší.
 • Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR
  Bohužel, současná situace a vlna nátlaku ze strany nadřízených v kontextu nemoci Covid-19 si vybírá svou daň již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil České republiky se pod tlakem událostí již rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr nezávisle na tom, jaký bude další osud zmiňované vyhlášky. Někteří kolegové, kteří uvěřili prvotním slibům v kontextu dvou očkovacích dávek a následné ˮtečkyˮ, se cítí podvedeni a ztrácí motivaci v očkování dále pokračovat. To je brzy postaví do stejné pozice jako jejich doposud neočkované kolegy...
 • Deklarace právníků
  Za dodržování základních práv občanů České republiky zaručených Listinou základních práv a svobod a za obnovu principů demokratického právního státu.
  My, níže podepsaní právníci, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme, že:…

Vyzýváme proto tímto Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vládu ČR a Parlament ČR k:
– okamžitému zrušení všech opatření, která jakkoliv omezují přístup k ústavně zaručenému právu na vzdělání a která znevýhodňují a diskriminují neočkované žáky a studenty
– okamžitému zrušení všech opatření, která znevýhodňují a diskriminují neočkované pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.