Vzory dokumentů

Informovaný nesouhlas s aplikací vakcín

Vzor možného informovaného nesouhlasu s aplikací dostupných vakcín proti difterii, tetanu, pertusi, hepatititě B, poliu a Hib, nikoliv s očkováním apriori

Vážená paní doktorko,

rozhodli jsme se podstoupit povinné očkování naší dcery/syna  …………….. (RČ ……………….) proti 6 infekčním onemocněním, jak je naší povinností uloženou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 

Avšak poté, co jsme se začali zabývat vlastnostmi vakcín, kterými by mohlo být očkování provedeno, zásadně odmítáme podstoupení očkování všemi dostupnými vakcínami na trhu. Tyto vakcíny nemají dle našeho názoru dostatečně vědecky vyloučené závažné nežádoucí účinky a imunologická rizika, která se mohou rozvinout v onemocnění s delším časovým odstupem po podání těchto vakcín. 

Dále u těchto vakcín není spolehlivě prokázáno, že po jejich podání vzniklé protilátky skutečně zabrání vzniku onemocnění a nepovedou pouze k jeho modifikovanému atypickému průběhu. Dosud známé závažnější vedlejší účinky těchto vakcín jsou častější, než jsme ochotni připustit a akceptovat u naší dcery. Rádi bychom její zdraví ochránili dostatečně účinnou a zároveň dostatečně bezpečnou vakcínou, avšak tyto vakcíny naše očekávání rozhodně nesplňují.

V tomto ohledu jsme přesvědčeni, že po nás není nikdo oprávněn vynucovat provedení očkování právě těmito vakcínami a vnutit nám jejich spotřebu a použití. Dle našeho názoru by právě toto představovalo porušení přinejmenším práva naší dcery na osobní bezpečnost dle čl. 6 Listiny základních práv Evropské Unie.

Žádáme Vás proto o návrh jiné vakcíny, která je po stránce svých vlastností naprosto bezpečná (tj. bez jakýchkoliv nežádoucích účinků) z pohledu známých a vědecky dostatečně prokázaných skutečností a nikoliv pouhých hypotéz a předpokladů. 

Žádáme, aby toto „PROHLÁŠENÍ“ bylo archivováno ve zdravotnické dokumentaci naší dcery.

Děkujeme Vám za respektování našich práv a našeho rozhodnutí a za Váš profesionální přístup.

Zákonní zástupci: