COVID-19

Italská petice: DEJAVU – JSME PROTI ZDRAVOTNÍMU PASU

Dobře víme, že v poslední době se podepisovaly petice za leccos, toto však není jen petice jako taková, jedná se o evropský projekt aktivního a zákonného odporu.

Tváří v tvář současné kampani za očkování proti Covid-19 vám předkládáme petici “DejaVu.legal”, jejímž cílem je získat zcela transparentní údaje o vedlejších účincích vakcín, jakož i smlouvy o nákupu těchto vakcín a mnoho dalšího.

Automatický překlad znění petice ze stránek https://dejavu.legal/cs:

MY, vědomí a informovaní občané – protože jsme již viděli několik skandálů způsobených společností Big Pharma – máme v úmyslu připomenout několik jednoduchých a nesporných zásad, jejichž cílem je prosazovat zájem všech tváří v tvář Covid- 19.

Naléhavost boje proti koronaviru neospravedlňuje všechny výjimky. Potřeba oživit ekonomický stroj nesmí vystavit obyvatelstvo neurčitým vedlejším účinkům nebo nejistým přínosům, které lze ověřit pouze transparentností údajů.

Pokušení úřadů vytvořit povinnost očkování, a to i prostřednictvím očkovacího pasu, by nemělo převážit nad veřejnými svobodami. Tajemství – údajně obchodní – a neprůhlednost rozhodnutí přijatých vzdálenými orgány jsou zdrojem legitimních otázek a nezbytných kontrol.

Tváří v tvář nejistému poměru přínosů a rizik není pochyb o tom, že nabídneme výrobcům vakcín absolutní beztrestnost. Transparentnost vyžaduje přímý přístup k údajům k ověření platnosti přijatých rozhodnutí. Naše hlasy rostou, aby evropské orgány byly odpovědné.

Je nutné dát občanům a poslancům EP přístup:

  • K celému souboru registrací označovaných jako AMM (podmíněné) pro vakcíny, podané zejména u Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA);
  • Smlouvy o nákupu vakcín mezi Evropskou komisí a hlavními výrobci vakcín;
  • Oprávnění udělená výrobcům sledovat jejich odpovědnost nesenou komunitou v případě vadných produktů.

Nejsme morčata. S našimi rodinami jsme postiženi jako první. Žádáme, aby byly všechny tyto prvky zveřejněny. V případě, že Evropská komise nebude hrát hru transparentnosti, vyhrazujeme si právo podniknout kolektivní právní kroky za účelem získání požadovaných informací.

Jako občané, kteří podepsali tuto petici, si rovněž vyhrazujeme právo podniknout kolektivní právní kroky za účelem ochrany před povinným očkováním a zejména proti zavedení „zdravotního pasu“, který by podmínil uplatňování našich základních svobod na důkaz očkování proti Covid-19.

PETICI MŮŽOU PODEPSAT OBČANÉ KTERÉHOKOLIV EVROPSKÉHO STÁTU. PODEPISUJTE ZDE.