Naše články a stanoviska Legislativa Školky, ŠVP a ZA

Konec alternativních školek v České republice? Stát opět přitvrzuje

Strategií státu je trestat rodiče a především děti, které nejsou řádně očkované, zákazem vstupu do školek. Nyní jim chce ministerstvo zdravotnictví uzavřít i poslední možnost, kterou představují malé dětské skupiny. V pěti letech však všechny děti stát nažene do společných zařízení a očkování najednou nehraje roli!

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje rozšířit povinnost přijímání řádně očkovaných dětí na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, živnosti.

„Považujeme za nesmyslné omezovat vstup dětí do školek očkováním. Důvod to má pouze represivní, nikoliv ochranný. Jasným důkazem je absurdní situace, kdy je vyžadováno řádné očkování do školky pro děti mladší pěti let, zatímco všechny starší děti, i neočkované, do školky přijaty být dokonce musí. Teď chce ministerstvo ještě přitvrdit a uzákonit podmínku očkování i pro ta malá zařízení, která si většinou rodiče zřizují sami, bez jakýchkoliv dotací či podpory státu,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Některá menší zařízení, například lesní školky nebo dětské kluby, přijímají děti bez ohledu na očkování. Jsou financovány z vlastních zdrojů, nastavují si tedy svá vlastní pravidla. Fungují takto už léta a dobře. Nevyskytly se zde žádné závažné problémy zdravotní ani epidemiologické. Stav v porovnání se školkami, kam děti bez řádného očkování docházet nesmí, je totožný. To, že společná docházka je zcela v pořádku, potvrzují poslední dva roky (2017, 2018), kdy i do státních školek spolu chodí předškoláci bez ohledu na očkování, přičemž zdravotní stav všech dětí nevykazuje v návaznosti na tuto skutečnost žádné problémy. Na dokreslení situace – žádná ze sousedních zemí nestanovuje zákonnou podmínku stran očkování při přijímání dětí do školek, stejně jako drtivá většina západoevropských zemí a žádné problémy nenastávají! „Pokud by opravdu bylo nutné chránit děti ve školkách, stát by nedoočkovaným nebo neočkovaným předškolákům vstup nepovolil! To se však neděje,“ dodává Suchánková.

Veřejnosti se stále předkládá obrázek odmítačů očkování jako nezodpovědných a sobeckých rodičů. To je úmyslné zkreslování. Rodiče se obávají o zdraví svých dětí, často neočkují, očkují částečně nebo odkládají očkování kvůli zdravotním problémům dítěte nebo reakcím na předchozí očkování. Chybí-li dítěti byť jen jedno očkování, do školky nesmí být přijato. Rodiče pak čelí rozhodnutí, zda očkovat dítě navzdory jeho zdravotním problémům a mít nárok na přijetí do školky, nebo očkování pro zvýšené riziko nepodstoupit a pak s dítětem zůstat doma. V druhém případě se však dostávají do problémů, když jeden z rodičů (nejčastěji matka) nemůže nastoupit do zaměstnání a ztrácí tak nárok na místo u svého zaměstnavatele. Rodiny se začínají potýkat s finanční krizí a část dětí se dostává do sociální izolace. Toto je nevýhodné i pro stát, neboť matka či otec nemají příjem, nepřispívají tak státu a naopak se mohou stát závislými na sociálních dávkách. Rodiny jsou tedy ohroženy nezaměstnaností a následnou chudobou, na čemž tratí i stát.

Dosud bylo alespoň pro některé rodiny východiskem umístit dítě do soukromého zařízení, které podmínku očkování nemuselo ze zákona vyžadovat. Nyní však hrozí, že i toto nebude již možné, jelikož Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby řádné očkování kontrolovala všechna zařízení pečující o děti předškolního věku. Rozalio naopak požaduje zrušení této diskriminační podmínky pro všechna předškolní zařízení. „Ta jsou nyní nástrojem represe a stávají se prodlouženou rukou státu, který místo toho, aby vyšel rodičům vstříc a popřál jim sluchu, jen stále přitvrzuje a stanovuje další a tvrdší represivní opatření. Stát si však neuvědomuje, že tím škodí nejen dětem, ale také sám sobě, čímž paradoxně neustále snižuje důvěru v očkování,“ uzavírá Suchánková.