Legislativa Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky Odškodnění

Tisková zprava: Poškozené očkováním stát nakonec plně neodškodní


Praha, 27. listopadu 2019
Poslanci dnes odhlasovali návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i s pozměňovacím návrhem poslankyně Adámkové, který zcela bezdůvodně omezuje šíři těch, kteří by na odškodnění mohli dosáhnout. Místo ku prospěchu poškozených je nyní zákon schválen ve prospěch co možná nejnižších nákladů státu.

Vládní návrh zákona počítal se standardní kompenzací majetkové a nemajetkové újmy, a to po vzoru občanského zákoníku. Profesorka Adámková a její kolegové však navrhli vypustit kompenzaci nákladů majetkové újmy a ponechat jen odškodnění části nemajetkové újmy, a to ztížení společenské uplatnění. „Když je pacient poškozen při lékařském zákroku, má podle občanského zákoníku právo také na vyplacení bolestného nebo náhradu ušlého výdělku. To návrh poslankyně Adámkové ze zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vyjmul. Proč by poškozený očkováním měl být odškodňován méně než poškozený jakýmkoliv jiným lékařským úkonem?! Zcela postrádám důvod,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO. 

Nárok na kompenzaci újmy tak nyní  může poškozený uplatňovat až po ustálení zdravotního stavu, což bývá zpravidla jeden rok. Rozalio od zákona požadovalo pružnost, pomoc rodičům, kteří každodenně řeší náročnou situaci, často musí léčbu hradit ihned a nemohou čekat dlouhé měsíce.
„Některé rodiny se kvůli nákladné léčbě dokonce zadlužily. Jejich už tak složitou situaci značně ztíží omezení, v jehož důsledku na finanční odškodnění dosáhnou až po více než jednom roce od poškození,“ upozorňuje Martina Suchánková.

Zákon měl pomoct rodinám poškozených dětí. Teď to vypadá, že stát sice přebral zodpovědnost, ale nárok na odškodnění bude mít ve skutečnosti jen malá část poškozených. Mnohé rodiny tak zůstanou dál bez pomoci.