Naše články a stanoviska

Zpráva z očkovacího sympózia v Drážďanech (Dresdner Impfsymposium)

 Zpráva z očkovacího sympózia v Drážďanech (Dresdner Impfsymposium) konaného 17. a 18. 3. 2007

Na téma: “ Očkovat bezpečně?“


Očkovací sympózium bylo organizováno EFI Dresden, tj. svazem Eltern für Impfaufklärung (Rodiče za osvětu v očkování). Takováto sympózia jsou organizována v Německu 2x do roka, další bude v červnu ve Stuttgartu. Podobné akce se konají též např. v Rakousku a ve Švýcarsku. Sympózia v Drážďanech se zúčastnilo cca 300 zájemců, především z oblasti kolem Drážďan, ale i ze vzdálených měst. Velmi zajímavé bylo, že se zúčastnili i mladí muži, kteří děti ještě nemají, ale o problematiku očkování se vážně zajímají, aby měli dostatečné vědomosti a znalosti až je budou potřebovat.

Současná situace očkování dětí v Německu: očkování je zde od roku 1983 dobrovolné, nicméně doporučované. V jednotlivých spolkových zemích se doporučovaný očkovací kalendář liší jen velmi málo. Doporučovaný očkovací kalendář v Německu je podobný našemu, ale naprosto odlišná situace od České republiky je ohledně očkování proti tuberkulóze. Zatímco u nás se stále povinně očkují kojenci v drtivé většině ještě před odchodem z porodnice, v Německu se již cca 20 let toto očkování neprovádí (a tudíž není ani doporučováno). Stálá očkovací komise (Ständige Impfkomission) očkování proti tuberkulóze zrušila s odůvodněním, že neposkytuje dostatečnou ochranu a může mít vážné vedlejší účinky.

Mezi zúčastněnými byli především lékaři, dále zdravotní sestry, porodní asistentky, homeopati a rodiče. Konference se překvapivě zúčastnil i Dr. Gerhard Buchwald (autor knihy Očkování – obchod se strachem), který přes pokročilý věk 87 let zůstal na konferenci od začátku až do konce, aktivně poslouchal, občas něco doplnil a ještě se zúčastnil večeře s pořadateli. Naše delegátky s ním krátce pohovořily a předaly mu leták sdružení ROZALIO. Jeho největší údiv patřil stále prováděnému očkování proti TBC.

Mezi přednášejícími byli:
Dr. Rolf Kron (pediatr, praktický lékař a homeopat z Kauferingu, www.kron-rolf.de )
Dr. Kris Gaublomme ( lékař a homeopat z Belgie, [email protected] )
Dr. Alex (veterinář)
Paní Mangelsdorf – právnička
Dr. Hartmann


1. den konference
Zápisky ze 2 nejdůležitějších přednášek Dr. Krona a Dr. Gaublommeho :
(Tyto poznámky jsou pouze záznamem názorů přednášejících bez našeho dalšího komentáře či stanoviska)

1. Téma: OČKOVÁNÍ A OČKOVACÍ LÁTKY
Přednášející: Dr. Rolf Kron, www.kron-rolf.de

Lékaři vydělávají až 1/3 svého platu očkováním

600 dětí umře ročně v Německu na SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců) – tyto úmrtí však nikdo nedává do spojení s očkováním

Očkovací vize farmaceutického průmyslu: stále vyšší počet vakcín v jedné dávce a v jednoduché podobě, např. brambůrku, mrkvičky nebo vstříknutím do nosu apod.

Vakcíny se pomnožují mimo jiné např. na rakovinných buňkách, opičích buňkách, částech slepičího vejce, částech zvířecích orgánů, částech lidských embryí, obsahují obrovské množství přídavných látek (podle p. Anity Petek existuje i vakcína, ve které je 100 aditiv).

Hlášení nežádoucích reakcí po očkování:
přímá reakce (3 – 5 dní): 70%
pozdní reakce (5. den – 9. týden): 30%
neprokazatelné reakce po letech až desetiletích: 0%
To, že reakce na vakcínu může nastat až po dlouhé době, dokazuje např. fakt, že inkubační doba k rozvinutí reakce na vakcínu Hib je 280 dní – po tak dlouhé době však nikdo nedává reakci do souvislosti s očkováním.

Soukromá statistika Dr. Krona vedená v letech 1996 – 2006 z jeho lékařské ordinace:
3/4 případů lidí, kteří měli reakci na očkování Hib, se tyto reakce projevily jako alergie, senná rýma až astma, zánět spojivek, zánět středního ucha, zánět dutin, zápal plic.
58 případů jeho pacientů ve věku 12-73 let mělo těžkou reakcí po očkování (někteří onemocněli např. sclerosis multipla – tj. roztroušená skleróza).

Kontraindikace před očkováním:
těžká dermatitida, těžká reakce po předchozím očkování.
Dr. Kron doporučuje lidem, kteří chtějí očkovat, neočkovat před 2. rokem, pokud se vyskytly (či vyskytují) neurologická onemocnění a problémy s imunitou.
Nedoporučuje očkování před 2. rokem např.v těchto případech:
problémové těhotenství, těžký porod, problémy s dýcháním, alergie, koliky způsobené mlékem, hypotonie/hypoaktivita, neurologické nemoci, autismus, duševní poruchy, hydrocefalus, motorické poruchy, atopické syndromy, autoimunitní nemoci, křečová onemocnění.

Homeopatické prostředky při poškození očkováním:
812 Phos, 799 Lyc, 735Sulph, 612Sep, 113Ars

Prevence proti infekčním nemocem a tetanu:
– Stimulace imunitního systému klasickou homeopatií podle Hahnemana
– Láskyplná a povzbuzující výchova a vzájemné vztahy
– Zdravá, čerstvá a vyvážená strava
– Nepřehnaná hygiena


Shrnutí:
Celkový tón přednášky Dr. Krona byl velmi protiočkovací. On sám je praktický lékař a homeopat a své klienty velmi pečlivě informuje o důsledcích očkování. První část jeho přednášky byla plná statistik, která se při rychlosti výkladu nedala zaznamenat, ale uváděl v ní např. epidemie různých nemocí u proočkované populace v různých obdobích v různých částech světa a tím dokazoval, že očkování vlastně nechrání, ale naopak škodí (viz zmínky o poškozeních). Tato přednáška byla spíše než podrobnou studií, všeobecným přehledem o tom, proč se očkuje ( tj. zájem určitých skupin) a že je v lidech je uměle vyvoláván strach z infekčních chorob. Mluvil také o tom, jak vznikla některá očkování ( např. příběh o úmrtí jednoho jediného amerického vojáka, který během náročného několikadenního pochodu zkolaboval a při převezení do nemocnice u něj objevili virus prasečího moru a proto vláda Spojených států investovala obrovské sumy do vývoje vakcíny proti prasečímu moru a začala očkovat – nicméně Dr. Kron tvrdí, že najít virus ještě neznamená, že on způsobil nemoc). Nejlepší prevencí chorob je dle Dr. Krona zdravé tělo a zdravý duch. Dr. Kron je poměrně mladý a velmi charismatický lékař s velice energickým, přesvědčivým projevem, dokládá své poznatky zkušenostmi z vlastní praxe, již od svých studií se problematice očkování věnuje.

Některé webové stránky k tématu očkování (www.909shot.com
www.dieimpfseite.de
www.vaccineinjury.org
www.impfirrtum.de/jwebshot.org
www.impfschutzverband
www.groma.ch/news/news.htm
www.impf-report.de

Tyto a další zajímavé stránky lze nalézt na hl.stránce Rozalia v sekci ODKAZY, kde jsou i stručně popsány (pozn.redakce).

2. Téma: OČKOVÁNÍ A AUTOIMUNITNÍ NEMOCI
Přednášející: Dr. Kris Gaublomme (Belgie), [email protected]

Následky očkování: nevyléčitelné nemoci, závislost na terapiích

Každá vláda se očkováním dopouští těžkého etického a politického prohřešení.

Seznam autoimunitních onemocnění v souvislosti s očkováním (neúplný v důsledku rychlosti prezentace) :
– Nervus Opticus Neuritis (po očkování proti Hepatitidě B, chřipce, zarděnkám, spalničky-příušnice-zarděnky, tetanus)
– Erythema Nodosum ( Hep.B, vakcína proti chřipce)
– Rheumatoide Arthritis (Hep.B, zard., obrna)
– Hepatitis (Hep.A, Hep. B)
– Goodpasture Syndrom (BCG, Tet, spalničky)
– L.E., Lupus erythematodes (Hep.B)
– M.S. , Sclerosis Multipla (Hep.B, neštovice, žlutá horečka, Di-Te, Hib, spal-příuš-zard, spalničky, spal-zard, Hep.A)
– Diabetes Mellitus (dávivý kašel, zard, příuš, spal, Hep.B, nešt, meningokok C)
– Asthma (Hep.B, chřipka)
– Thrombozytopenische Purpura (spal-příuš-zard, spal, Hep.B, obrna, nešt. )
– chronická únava (Hep.B)
– Thyreoiditis (Hep.B)
– Vasculitis
– P.A.N., Perianteritis Nodosa

Při nejasných obtížích, které mohou být reakcí na očkování, dle zkušenosti Dr. Gaublommeho dobře funguje vytestování použité očkovací látky pomocí kineziologie.(Po každém očkování je dobré znát přesnou šarži a označení očkovací látky).

Shrnutí:
Dr. Gaublomme provázel svůj výklad příběhy a zkušenostmi z praxe. Např. očkování proti chřipce často způsobuje u starších osob zápal plic (jeden muž po tomto očkování onemocněl a když mu rok poté jeho lékař připomínal, že by se měl tento rok znovu nechat naočkovat, očkování odmítl s odkazem na zápal plic, odpověď lékaře byla: „ještě, že jste byl očkován, jinak by jste už byl mrtvý“). Dále mluvil Dr. Gaublomme o velkém nebezpečí opakovaného očkování kvůli absenci protilátek – může vést k obrovskému nárůstu jater a případné smrti z intoxikace. Pokud se při testu na protilátky zjistí, že se protilátky nevytvořily, opakovaně se očkuje, ( nebylo ale specifikováno, proč si tělo protilátky nevytváří), přičemž játra (ve kterých se toxiny ukládají) se zvětšují v důsledku přetížení toxiny, které jsou očkováním do těla vpravovány. Např.žena, které se netvořily protilátky, byla v důsledku toho 4x přeočkována, poté její organismus zkolaboval. Další příklad :policista trpěl bolestí hlavy a i přesto byl naočkován proti tetanu – krátce nato zemřel. Zde Dr. Gaublomme varuje: neočkovat ani při tom nejbanálnějším onemocnění – zvýšená teplota apod. – platí pro děti i dospělé!

2.den konference byl věnován právnímu rámci očkování a situaci v Německu

Sympózia se zúčastnili i zástupci Svazu poškozených očkováním (Impfgeschädigtenverband). V Německu se mohou rodiče dětí poškozených očkováním, tzn.těch, které mají vážné zdravotní problémy, jež jim znemožňují zapojení do běžného života (jsou takového rázu, že nemohou navštěvovat školu nebo děti, které nechodí, nemluví, mají epileptické záchvaty atd.), dožadovat tzv. zaopatření (Versorgung). Žádosti samozřejmě mohou podávat i rodiče dětí, které v souvislosti s očkováním zemřely. Vyřízení žádostí není automatické. Může trvat i několik let než příslušné soudy, soudní znalci a právníci poškozených posoudí, zda je stížnost oprávněná. Každý rok je podáváno několik desítek žádostí, často se jedná i o trojciferné číslo. Kladně je vyřízeno několik desítek žádostí.
  Zcela šokující byla situace v roce 2004/2005 kdy po očkování hexavakcínou HEXAVAC zemřelo 33 malých dětí v časovém rozmezí několika dnů po podání vakcíny. Na konferenci se hovořilo o  probíhajících soudní jednáních, žádné bližší podrobnosti však nebyly zmiňovány (zda tato úmrtí byla v souvislosti s podáním vakcíny oficielně uznána aj.).  Tato vakcína byla v Německu následně stažena z trhu s odůvodněním, že složka na hepatitidu B není dostatečně účinná.
  I když je očkování v Německu pouze doporučované, jsou známy případy, kdy školky nechtěly vzít nenaočkované děti, ale ze zákona na to státní školy ani školky nemají právo. Soukromé školky mohou požadovat potvrzení, že je dítě naočkováno proti všem doporučovaným infekčním nemocem v dané spolkové zemi a mohou odmítnout dítě přijmout.
  Ve spolkových zemích bývalé NDR se dost často stává, že pediatři vyvíjejí velký nátlak na rodiče, aby nechali své děti naočkovat. Pediatři nemohou očkování přikázat, ale ze zákona jsou povinni přesvědčovat rodiče o nutnosti očkování, neboť je považováno za nejefektivnější, nejmodernější a nejlevnější způsob ochrany před infekčního nemocemi. Zákon o infekčních nemocech (Infektionsschutzgesetz) byl novelizován v roce 2001. Byla upravena např. možnost hlášení zdravotních potíží po očkování – hlásit mohou přímo rodiče a to na Paul Ehrlich Institut (státní zdravotnická instituce, která tyto údaje zpracovává a vytváří statistiky), anonymně s uvedením věku dítěte, datem očkování, vakcíny a zdravotních komplikací nebo zdravotnímu ústavu (Gesundheitsbehörde) s uvedením přesných údajů o dítěti a lékaři. Registr o poškození po očkování dostává ročně cca 1.400 hlášení.
Paul Ehrlich Institut má i zajímavé webové stránky – www.pei.de (více se lze o tomto institutu dozvědět v naší sekci Odkazy- pozn.redakce).
  Pediatři v Německu mají zákonnou povinnost podat rodičům před očkováním dítěte tyto informace: o jaký druh očkování se jedná, jak by tyto infekční nemoci probíhaly bez očkování, jaké by mohly mít komplikace, jak dlouhodobá ochrana je po očkování, jaké mohou být reakce, ať mírné či vážné. Musí upozornit např. na to, že při očkování živou vakcínou proti obrně nesmí přijít dítě do styku s oslabeným člověkem, kterého by dítě mohlo nakazit (protože virus je vylučován stolicí). Lékař nesmí rodičům zatajit nic, co je na příbalovém letáku jakékoliv očkovací vakcíny. Rodiče mohou požádat, aby jim dal lékař čas o všem popřemýšlet či se mohou znovu zeptat na to, čemu nerozuměli.

L.L. a J.S.