Zákrok proti vůli pacienta se nevztahuje na očkování!

V současnosti projednávaný zákon o zdravotních službách obsahuje v § 38 odst. 7 vágní a zneklidňující formulaci týkající se poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu pacienta.
V odst. 7  je uvedeno: „Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.

 

Sdružení ROZALIO upozorňovalo na nejasnou formulací tohoto odstavce a i možnou volnou interpretaci, kýmkoliv v budoucnu pro jakýkoliv lékařský zákrok zmíněný v zákoně o veřejném zdraví, kromě jiného i pro očkování.

Ministerstvo zdravotnictví tedy poskytlo vyjádření s upřesněním jakých zdravotních služeb se týká jejich poskytování bez souhlasu pacienta a ujistilo nás, že se nikterak netýká očkování.

Viz vyjádření MZ (PDF).

Otázkou ale zůstává, proč § 38 odst. 7 není takto přesně formulován rovnou v zákoně?!

K přehlednosti a k větší důvěře k českému právnímu řádu by přispělo, kdyby už v zákoně bylo naznačeno případně přímo vyjmenováno, v jakých případech může být při nesouhlasu pacienta poskytnuta jakákoliv zdravotní služba proti jeho vůli . Nikdo z nás se nechce dočkat situace, že by lékaři na pacientech prováděli lékařské zákroky a vyšetření a následně by tyto případy řešil soud, zda tento velmi obecně formulovaný odstavec v zákoně toto jednání "zastřešuje".