Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou

Místo:Praha
Datum:28. listopadu 2018
Přítomni:Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči

Za spolek Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně spolku
Marie Maříková, místopředsedkyně spolku
Body jednání:– příprava zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
– novela zákona o ochraně veřejného zdraví- poradní orgán
– komunikační platforma na MZ

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.